Vibrationsmätning

Vibrationsmätning ger information som kan användas för att undvika skador på omgivning och byggnader.

Vibrationsmätning vid vibrationsalstrande arbeten

Vi utför vibrationsmätning i hela landet vid olika arbeten som sprängning, schaktning, pålning och packning. Vi gör en vibrations- och riskanalys och fastställer riktvärden för byggnader och anläggningar som kan påverkas.

Vid anläggnings- och markarbeten påverkas omgivningen på flera olika sätt. Vibrationer som uppstår sträcker sig långt och kan skapa förändringar i marken. Hansa vibrations- & omgivningskontroll har vibrationer som huvudfokus och vi utför pålitliga vibrationsmätningar som enkelt och tydligt visar på vilket sätt du i ditt vibrationsalstrande arbete påverkar din omgivande miljö. 

Mätning enligt svensk standard

Vibrationsmätning utförs enligt svensk standard och visar på ett enkelt och tydligt sätt hur ert vibrationsalstrande arbete påverkar omgivningen och byggnader i närheten. Vid en vibrationskontroll kan du i realtid följa mätningarna på Internet och sätta upp både SMS och e-post notifikationer som larmar om vibrationerna skulle bli för höga. Har ni bra vibrationsmätare och en ordentlig övervakning och kontroll av vibrationerna så förenklas planeringen av arbetet. I och med att ni får information om mätningarna från vibrationsmätaren i realtid så kan ni justera och anpassa era metoder och beräkningar allt eftersom arbetet flyter på. På detta sättet kan det vibrationsalstrande arbetet fortgå utan några avbrott samtidigt som risken för oväntade skador i byggnader och omgivning minimeras. 

Vibrationsmätare och utrustning

Vi på Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB använder oss av vibrationsmätare och utrustning som är marknadsledande i Sverige. Larmnivåer sätts vid mätningen och går ut som SMS och eller e-post om vibrationerna skulle bli höga. Detta ger dig möjlighet att ta del av aktuell information direkt när den inträffar. 

Tillförlitliga vibrationsmätningar och mätare är en grundläggande förutsättning för säker sprängning. När man spränger så skickas chockvågor och vibrationer genom stora områden av berg och mark. Om laddningen inte skulle vara uträknad på rätt sätt kan det orsaka skador på både miljö och närliggande byggnader. Vibrationsmätningen gör det även mycket enklare att planera arbetet. Den direkta strömmen av information från vibrationsmätaren gör det lätt att ändra och anpassa sin metod och sina beräkningar. På så sätt kan man jobba med största möjliga framfart, samtidigt som man minimerar risken för oväntade skador i omgivningen. Läs mer om våra mätare och utrustning här.

Digital vibrationsmätare

Besiktning efter vibrationsalstrande arbete

I och med att ett vibrationsalstrande markarbete utförs kan omgivande byggnader påverkas och sprickor kan uppkomma. Förutom vibrationsmätning så utför vi en besiktning som oberoende konsulter helt i enlighet med Svensk Standard SS 460 48 60. Besiktningen skall urskilja ifall vibrationerna eller den vibrationsalstrande verksamheten orsakat några förändringar på  byggnader. Besiktningsförfarandet är ett stort steg för att trygga omgivningen runt ert byggprojekt.

Har du några frågor eller funderingar kring besiktning eller vibrationsmätning så är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.
Se våra olika tjänster här.

 

Vibrationsmätning på bygge
Vibrationsmätning vid sprängning

Så här går en vibrationsmätning till

Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB ger dig som kund ett bra och pålitligt underlag för hur sprängningen eller projektet kommer att påverka omgivningen. Det ger trygghet inte bara för dig utan även för eventuella fastighetsägare och boenden i området. Vibrationsmätningarna vi utför enligt svensk standard anger bland annat riktvärden för hur mycket vibrationer det får vara i olika byggnader och fastigheter. 

Så här går en vibrationsmätning till:

  • Vi gör en vibrationsanalys, riskanalys och förbesiktning och bestämmer hur mätningen skall gå till i samråd med beställaren.
  • Vi monterar upp vibrationsmätare före sprängningen eller markarbetet.
  • Som kund kan ni kontrollera och övervaka mätningarna i realtid och även få larm när vibrationsnivåerna blir för höga.
  • När arbetet är avslutat så tar vi bort vår mätutrustning.
  • Eventuell efterbesiktning görs och sen sammanställs en vibrationsrapport över alla mätvärden.

Följ mätningen online

Med en noggrann mätning och övervakning av vibrationerna så förenklas planeringen av arbetet. Den direkta strömmen av information från mätarna gör det enkelt att ändra och anpassa sin metod och sina beräkningar. Arbetet kan förlöpa snabbt och smidigt samtidigt som risken för oväntade skador i omgivningen minimeras. Vid mätning använder vi oss av vibrationsmätare och mätutrustning som är marknadsledande i Sverige.  Du kan följa mätningarna online och även få SMS eller e-post om mätningarna skulle bli höga. Det ger dig en utmärkt möjlighet att ta del av all data och information om vibrationerna direkt när den inträffar.