Vibrationsmätning i Malmö

Omgivningskontroll & vibrationsmätning i Malmö, för att undvika skador på omgivning och byggnader.

Tillförlitlig vibrationsmätning i Malmö

Hansa vibrations- & omgivningskontroll utför vibrationsmätning i Malmö vid olika arbeten som som sprängning, pålning och packning. Vi gör en vibrationsanalys och fastställer riktvärden för byggnader och anläggningar som kan påverkas av sprängningen eller arbetet. Vid sprängning eller andra  anläggnings- och markarbeten uppstår vibrationer som sträcker sig långt och kan skapa förändringar i marken. 

Vibrationsmätning utförs enligt svensk standard och visar på ett enkelt och tydligt sätt hur ert vibrationsalstrande arbete i Malmö påverkar omgivningen och byggnader i närheten. Vid en vibrationskontroll kan du i realtid följa mätningarna på Internet och sätta upp både SMS och e-post notifikationer som larmar om vibrationerna skulle bli för höga. 

Förutom vibrationsmätning så utför vi även besiktningar i enlighet med Svensk Standard SS 460 48 60. Besiktningen skall urskilja ifall vibrationerna eller den vibrationsalstrande verksamheten orsakat några förändringar på  byggnader. Besiktningsförfarandet är ett stort steg för att trygga omgivningen runt ert projekt.

Har du några frågor eller funderingar kring besiktning, omgivningskontroll eller vibrationsmätning i Malmö så är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

Vibrationsmätning i Malmö

Läs mer om vibrationsmätning

Hansa Vibrations & Omgivningskontroll i Malmö