Vibrationsmätning i Härnösand

Omgivningskontroll & vibrationsmätning i Härnösand – Undvik skador på omgivning och byggnader.

Vi utför vibrationsmätning i Härnösand

Hansa vibrations- & omgivningskontroll utför vibrationsmätning i Härnösand vid olika arbeten som som sprängning, pålning och packning. Vi gör en vibrationsanalys och fastställer riktvärden för byggnader och anläggningar som kan påverkas av sprängningen eller arbetet. Vad gäller sprängning eller andra  anläggnings- och markarbeten uppstår vibrationer som kan sträcka sig långt och skapa förändringar i marken. 

Vibrationsmätning utförs enligt svensk standard och visar på ett enkelt och tydligt sätt hur ert vibrationsalstrande arbete i Härnösand påverkar omgivningen och byggnader i närheten. Vid en vibrationskontroll kan du i realtid följa mätningarna på Internet och sätta upp både SMS och e-post notifikationer som larmar om vibrationerna skulle bli för höga. 

Förutom vibrationsmätning så utför vi även besiktningar i enlighet med Svensk Standard SS 460 48 60. Besiktningen skall urskilja ifall vibrationerna eller den vibrationsalstrande verksamheten orsakat några förändringar på  byggnader. Besiktningsförfarandet är ett stort steg för att trygga omgivningen runt ert projekt.

Har du några frågor eller funderingar kring besiktning, omgivningskontroll eller vibrationsmätning i Härnösand om omnejd så är du hjärtligt välkommen att kontakta oss

Vibrationsmätning pågår i Härnösand

Läs mer om vibrationsmätning

Vibrationsmätning
Hansa Vibrations & Omgivningskontroll