Vibrationkontroll

Bra kontroll av vibrationer med korrekta mätningar och analyser vid  arbeten som spränging och markarbeten.

Effektiv vibrationskontroll med analyser och mätningar i realtid 

Effektiv vibrationskontroll uppnår man med bra vibrationsanalyser och vibrationsmätningar i realtid.  Vid anläggningsarbeten och markarbeten påverkas omgivningen av de vibrationer som uppstår. Det är viktigt att man har kontroll på detta så de inte skadar eventuell byggnader eller anläggningar i omgivningen. Detta gäller bland annat vid sprängning, schaktning och pålning. Men hjälp av högkvalitativa mätningar som utförs enligt svensk standard kan man se hur vibrationerna påverkar omgivningen och byggnader i närheten. Vid en vibrationskontroll kan du i realtid följa mätningarna och även få larm när olika kontrollnivåer blir för höga. Med en ordentlig kontroll och övervakning i realtid så förenklas planeringen av arbetet och risken för oväntade skador i byggnader och omgivning minimeras.  Tack vare en bra analys innan arbetet och tack vare mätningar i realtid så är det lätt att ändra och anpassa metoder och beräkningar som behövs för en bra vibrationskontroll. På så sätt kan man jobba med största möjliga framfart, samtidigt som man minimerar risken för oväntade skador i omgivningen.

Vibrationskontroll