Vibrationkontroll

Bra kontroll av vibrationer med korrekta mätningar och analyser vid  arbeten som spränging och markarbeten.

Effektiv vibrationskontroll med analyser och mätningar i realtid 

Effektiv vibrationskontroll uppnår man med bra vibrationsanalyser och vibrationsmätningar i realtid.  Vid anläggningsarbeten och markarbeten påverkas omgivningen av de vibrationer som uppstår. Det är viktigt att man har kontroll på detta så de inte skadar eventuell byggnader eller anläggningar i omgivningen. Detta gäller bland annat vid sprängning, schaktning och pålning. Men hjälp av högkvalitativa mätningar som utförs enligt svensk standard kan man se hur vibrationerna påverkar omgivningen och byggnader i närheten. Vid en vibrationskontroll kan du i realtid följa mätningarna och även få larm när olika kontrollnivåer blir för höga. Med en ordentlig kontroll och övervakning i realtid så förenklas planeringen av arbetet och risken för oväntade skador i byggnader och omgivning minimeras.  Tack vare en bra analys innan arbetet och tack vare mätningar i realtid så är det lätt att ändra och anpassa metoder och beräkningar som behövs för en bra vibrationskontroll. På så sätt kan man jobba med största möjliga framfart, samtidigt som man minimerar risken för oväntade skador i omgivningen.

Vibrationskontroll

Behöver ni hjälp med vibrationskontroll?

Vi arbetar med vibrationskontroll runt om i hela Sverige. Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster inom mätning, analys och kontroll. Hansa är en ledande aktör inom sprängteknisk rådgivning, riskanalys, vibrationsmätning och kontroll. Vi arbetar nära våra uppdragsgivare och tack vare erfarenhet, avancerad mätteknik och vibrationsmätare kan vi effektivisera och säkerställa att markarbeten sker på ett optimalt sätt för människor och omgivning. Våra uppdragsgivare är entreprenörer, byggherrar, kommuner och projektkonsulter.