Sprängteknik

Som experter inom sprängteknik tillhandahåller vi sprängteknisk rådgivning. Vi utför bland annat vibrationsmätningar och genomför fastighetsbesiktningar i samband med sprängningen. Vi genomför också noggranna riskanalyser, övervakar omgivningen, utför kontroller och ser till att sprängningen genomförs i enlighet med gällande regelverk. Allt för att säkerställa trygghet för människor och omgivning. 

Sprängkonsulter inom sprängteknik

Tjänster inom sprängteknik

Sprängningar har varierande inverkan på omgivningen. Vi tillhandahåller en komplett lösning inom sprängteknik för att optimera dina sprängningar, minska påverkan på omgivningen och se till så att alla regler följs. Låt en av våra konsulter ta hand om allt från riskanalyser, besiktningar, vibrations- och bullermätningar, pressionsavvägning till tredjemanskontakt. Speciellt vid sprängtekniska projekt som pågår under en längre tid kan det vara skönt att anlita någon med hög kompetens inom sprängteknik.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

 • Sprängtekniska riskanalyser:
  Vi erbjuder en detaljerad vibrationsanalys och riskanalys vid sprängning som hjälper dig under hela ditt projekt.
 • Vibrationsmätning:
  Vid en sprängning påverkas den omgivande miljön på flera olika vis eftersom vibrationerna som uppstår kan orsaka skador och förändringar i marken. Hansas konsult inom sprängteknik utför därför pålitliga vibrationsmätningar som visar hur arbetet påverkar omgivningen.
 • Besiktning vid sprängning:
  Eftersom omgivande byggnader kan påverkas av sprängningar utför vi en besiktning helt i enlighet med Svensk Standard SS 460 48 60.
 • Sprängningar:
  Vi har både egna sprängare och samarbetspartners inom sprängteknik som kan hjälpa er med själva sprängningen.