Sprängkonsult

Som sprängkonsult erbjuder vi teknisk rådgivning, gör mätningar och fastighetsbesiktningar i samband med sprängning och olika mark- & anläggningsprojekt. Våra sprängkonsulter gör även noggranna riskanalyser, omgivningskontroller och monitorering. Vi rådger och säkerställer att sprängningen eller annat vibrationsalstrande arbete sker i enlighet med regelverk och tryggt för människor och omgivning. Läs mer om våra tjänster här.

Ett av Sveriges ledande sprängkonsultföretag

Hansa är en av Stockholmsregionens äldsta aktörer inom sprängkonsulting och sprängteknisk rådgivning. Med över 50-års erfarenheter och kompetens inom sprängteknik erbjuder vi tjänster som omfattar allt inom riskanalys, kontroll, bullermätning, vibrationsmätning och besiktning runt om i hela landet. Kontakta oss inför planerade sprängningar. Våra konsulter står gärna i nära dialog med våra uppdragsgivare och säkerställer att era sprängningar sker i enlighet med gällande regler och med minsta möjliga påverkan på omgivningen.

Sprängkonsulter

Våra konsulttjänster inom sprängning

 • Detaljerade Riskanalyser vid sprängning:
  Vi erbjuder en detaljerad vibrationsanalys och riskanalys vid sprängning som hjälper dig under hela ditt projekt.
 • Vibrationsmätning:
  Vid en sprängning påverkas den omgivande miljön på flera olika vis eftersom vibrationerna som uppstår kan orsaka skador och förändringar i marken. Hansas sprängkonsult utför därför pålitliga vibrationsmätningar som visar hur arbetet påverkar omgivningen.
 • Besiktning vid sprängning:
  Eftersom omgivande byggnader kan påverkas av sprängningar utför vi en besiktning som oberoende konsulter helt i enlighet med Svensk Standard SS 460 48 60.
 • Ta hjälp av en sprängkonsult:
  Låt en konsult ta hand om allt från riskanalyser, besiktningar, vibrations- och bullermätningar, pressionsavvägning till tredjemanskontakt. Speciellt vid projekt som pågår under en längre tid kan det vara skönt att anlita en sprängkonsult med hög kompetens.