”Vi har fram till idag genomfört många framgångsrika markprojekt och efterfrågan på våra tjänster fortsätter att öka. Vi har kunnat glädjas åt att många nya byggprojekt startats. Det ökade byggandet är gynnsamt för oss men framförallt för Sverige.”

OM OSS

Hansa  är en ledande aktör inom sprängteknisk rådgivning, riskanalys vibrationsmätning och omgivningskontroll. Våra tjänster löper genom hela arbetsprocessen, från förstudie till efterbesiktning. Vi arbetar nära våra uppdragsgivare och tack vare erfarenhet, avancerad mätteknik och djup kunskap, kan vi effektivisera och säkerställa att markarbeten sker på ett optimalt sätt för människor och omgivning.

Lennart Hansebjer grundade Hansa redan 1967 och la fundamentet för det heltäckande sprängtekniska konsultföretag det är idag.

Våra uppdragsgivare är entreprenörer, byggherrar, kommuner och projektkonsulter. Alla våra uppdrag genomförs i enlighet med branchstandarder och lagstiftning samt i nära samarbete med uppdragsgivare.

VD HAR ORDET

1967 bestämde sig Lennart Hansebjer för att bolagisera sin verksamhet inom fastighetsbesiktning och vibrationsteknik. Ett halvt sekel senare är Hansa marknadsledande och vi, liksom vår grundare Lennart, drivs av yrkesstolthet, glädje och engagemang i våra många spännande projekt.

I år, 2017, har vi varit 50 år i branschen och vi markerar detta med att förnya vår hemsida. Med den nya hemsidan kommer det att bli ännu smidigare för våra kunder att via webben få mätvärden i realtid och nya kunder att bekanta sig med våra tjänster.

Vi har fram till idag genomfört många framgångsrika markprojekt och efterfrågan på våra tjänster fortsätter att öka. Vi har kunnat glädjas åt att många nya byggprojekt startats. Det ökade byggandet är gynnsamt för oss men framförallt för Sverige.

Under 2017 har vi haft förtroendet att bistå i stora och varierande projekt såsom exploatering av Årsta Havsbad där det läggs VA-ledningar till drygt 800 fastigheter. Likaså säkerställer vi sprängning, spontning och pålning inför uppbyggnaden av Solna United, ett stort kontorshus beläget ett stenkast från shoppingcentret Mall of Scandinavia. Ett nytt projekt under året är utbyggnaden av Vasa Real där vi samverkat med fastighetsansvariga från Svenska Kyrkan.

Jag vill också ta chansen att rikta en eloge till våra skickliga medarbetare som i nära samarbete med våra uppdragsgivare genomför spräng- och markarbeten säkert och effektivt tack vare erkänt djup teknisk kunskap, noggrann analys och precis mätteknik. För oss är samspelet mellan maskiner och människor nyckeln och tryggheten för kund vår prioritet. Det tror jag är anledningen till att vi år efter år får förtroendet från Sveriges största aktörer i form av kommuner, entreprenad- och byggföretag att jobba tillsammans.

Filip Norlin
VD, Hansa