För och efterbesiktning Hansas mångåriga erfarenhet i kombination med den senaste tekniken säkerställer era processer inom bygg- och infrastrukturprojekt.

SÄKERSTÄLLDA PROCESSER Referensuppdrag
Sprängteknik Vi arbetar nära kunden genom hela processen, från projektering till besiktning. Engagemang, hänsyn, precision och säkerhet är ledord som genomsyrar allt vårt arbete. KUNDEN I FOKUS Mer Om Oss Riskanalys Hansa erbjuder sprängteknisk rådgivning, monitorering och omgivningskontroll vid vibration, buller och dammalstrande markarbeten. VIBRATIONS- & OMGIVNINGSKONTROLL Våra Tjänster

Vibrationsmätning & besiktning vid sprängning

Hansa är ett av Sveriges ledande sprängtekniska konsultföretag. Vi rådger, mäter och säkerställer att vibrationsalstrande markarbeten sker i enlighet med regelverk, optimerat och tryggt för människor och omgivning. Detta gör vi genom noggranna riskanalyser, omgivningskontroller, vibrationsmätningar och monitorering samt för- och efterbesiktning.

Riskanalys sprängning

Detaljerade Riskanalyser

Detaljerade riskanalys vid sprängning, pålning, sponting, schaktnings- och packningsarbeten. Vi på Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB upprättar en projektanpassad riskanalys som hjälper dig under hela ditt projekt.

Vibrationsmätning och vibrationsanalys

Under mark- och anläggningsarbeten påverkas den omgivande miljön på många olika vis. Vibrationer sträcker sig långt och kan skapa förändringar i marken. För en effektiv vibrationskontroll utför vi pålitliga vibrationsmätningar & analyser som visar hur arbetet påverkar omgivningen.

Vibrationsmätning
Besiktningar

Besiktning vid sprängning

I och med att ett vibrationsalstrande markarbete utförs kan omgivande byggnader påverkas och sprickor kan uppkomma. Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB utför besiktning som oberoende konsulter helt i enlighet med Svensk Standard SS 460 48 60. 

Projektledning omgivningspåverkan

Har du ett bygg- eller anläggningsprojekt att fokusera på? Har du varit med om att människor i omgivningen klagar på vibrationer och skador som uppkommit? Känner du att tiden många gånger inte räcker till med uppföljning och hantering av dessa klagomål? I sådana fall är du inte ensam.

Projektledning omgivningskontroll

REFERENSUPPDRAG I URVAL