Uppdrag: Solna United

Hansa har fått i uppdrag att säkerställa att markarbetet sker inom uppsatta gränsvärden inför uppförandet av det nya kontorshuset Solna United. Uppdraget är ännu ett i raden av samarbeten tillammans med Skanska. Inflyttning i Solna United är planerad till slutet av 2019.