Hansas 50-års-jubileum

1967 bestämde sig Lennart Hansebjär för att bolagisera sin verksamhet inom vibrationsteknik. Ett halvt sekel senare är Hansa Konsult marknadsledande och har bytt namn men vi, liksom grundaren Lennart, drivs fortfarande av yrkesstolthet, glädje och engagemang i våra många spännande projekt.

I år, 2017, har vi varit 50 år i branschen och vi markerar detta med att förnya vår hemsida som fram till idag ansetts K-märkt i sin utformning. Med den nya hemsidan kommer det att bli ännu smidigare för våra kunder att via webben få mätvärden i realtid och nya kunder att bekanta sig med våra tjänster.