OM OSS

Hansa är ett av Sveriges ledande sprängtekniska konsultföretag. Vi rådger, mäter och säkerställer att vibrationsalstrande markarbeten sker i enlighet med regelverk, optimerat och tryggt för människor och omgivning. Detta gör vi genom noggranna riskanalyser, omgivningskontroller och monitorering samt för- och efterbesiktning.

Telefon
08-745 20 00

E-post
info@hansakonsult.se